Umetnička kritika
                                                             “Čipke moje tetke Erne”  ili o sefardskoj baštini

 Mirjana Lehner Dragić, akad. slikar iz Beograda, održaće izložbu pod naslovom: “Čipke moje tetke Erne” ,  od 23. do 26. jula povodom festivala jevrejskog nasleđa ESPERANSA 98 u Bugarskoj.
 Izložba se od 16 slika velikog formata u kombinovanoj tehnici.
 Lehnerova je uzela zadatak da ilustruje uz pomoć jevrejskog nasleđa život tetke Erne. Lepota sefardske baštine data je kao fon života   porodice Mirjane Lehner Dragić. Ona je izložbu bazirala na  primenjenoj umetnosti Jevreja Sefarada “heklanja španske čipke” . Umetnik je uspeo  da poveže događaje u Beogradu između dva rata  sa duhovnim nasleđem Jevreja I ličnim  viđenjem  života porodice Papo. Jevrejska  umetnost kao najznačajnija svetska baština ima veoma dugu i neprekidnu tradiciju; ona u svojoj sakralnosti ima osobitu konotaciju. Upravo iz tog  ugla  jevrejske tradicije i baštine Lehnerova posmatra sefardsku zaostavštinu  Sarajevsku Hagadu, “čipke”, stari  Beograd i život svoje porodice  porodičnog prezimena Papo. Lehnerova uspešno  utemeljuje sefardsku  umetnost  u život starog  Beograda uz lični pečat.
 Ova izložba  je pionirski pokušaj rekonstrukcije jevrejske sefardske  umetnosti  kao i podsećanje na život starog Beograda posle prvog svetskog rata.
 Slike su rađene u kombinovanoj  tehnici akvarela, jajčane tempere i divnim laviranjem sepije; i crtežima sa brilijantnim pasažima. Lehnerova je crtač majstorske  veštine i  senzibiliteta.  Ona je izložbu pod nazivom   “Čipke moje tetke Erne” zasnovala na kompleksnom  konceptu  koji joj je dao  priliku da pokaže  svoj dar kompozicije kombinovan sa divnim vinjetama urbanih veduta  detalja iz Hagade i sefardskih ručnih radova.

U Beogradu
12.7.89. DR. Radmilo Petrović
 Istoričar umetnosti
 

© 2010 Porodica Lehner