Mirjana Dragić –Lehner
                                                                            CRTEŽI – KOMBINOVANE  TEHNIKE

                                                              ČIPKE MOJE TETKE – NJIH NE SMEMO ZABORAVITI
 

        Strukturalizam, u Barthesovom smislu, ne odvodi istoriju iz sveta: on trazi da se uz istoriju povežu ne samo sadržaji nego i oblici, ne samo s gradnjom nego i s onim sto je prepoznatljivo, ne samo ideološko nego i estetsko. Strukturalizam je, dakle, odredjen oblik sveta koji će se promeniti sa svetom.
        Crteži Mirjane Dragić Lehner iz ciklusa “Čipke moje tetke”, ”Ulice” i “Njih ne smemo zaboraviti”, premrežuju svojom strukturom i simboličnim značenjem mitsku prošlost jevrejskog naroda. Hjihov smisao je da simbolizuju stari jezik sveta na nov način, čime se njihov zadatak dovršava. One prekrivaju-otkrivaju judaizam i hrišćanstvo kao “religije istorije” koje imaju nerepetitivno i linearno vreme. Njene vertikalne dimenzije predstavljaju vizionarstvo a horizontalne kraj sveta. Taj simbolizam ima religiozne konotacije koje su proizvod posebne vrste egzegeze, koja je, najčešće, ukazivala na dogadjaje ispričane u biblijskim rukopisima i stvarala svetu istoriju jevrejskog naroda /M, Elijade/.
Arhetipska prošlost jevrejskog naroda je preoblikovana u crtežima Mirjane Dragić Lehner.  Pošto je, prema Juriju Lotremanu, umetnost jedno specifično sredstvo spoznaja života, ona kroz crtež ispunjava svoj zadatak otkrivanjem strukture stvarnosti. Adekvatnost prikazanog i onog što predstavlja odredjuje sličnost čoveka, prirode, portreta, dogadjaja i njegove slike.  Prema tom tumačenju, estetske percepcije njenih crteža podrazumevaju tri psihološka čina: čin metafore- prepoznavanje , čin metanomije-izdvajanje bitnog i čin suprotstavljanja. Pošto Mirjanina dela vrše poredjenje sa stvarnošću kroz spiralnu spoznaju očitavanja života i umetnosti, izražena putem znaka i crteža ona, istovremeno, predstavlja realnost koja izaziva emocije posebne vrste ispoljene u činu spoznaje stvarnosti.
        Detalji Mirjaninih kompozicija medjusobno su sjedinjeni logikom prostornog razmeštaja onoga što je iz realnog sveta uzeto radi crtanja. Njene kompozicije predstavljaju  vidljive modele odnosa - u načelu nevidljive stvarnosti. Dakle, njeno osećanje sveta stvoreno je prema strukturi njenog gledanja na svet i osećanja tog sveta. Otuda se Mirjanino delo javlja kao model fenomena starnosti i autorske posebnosti. Delovanje izmedju umetničkog dela i autorove ličnosti postavlja dvostruku povratnu vezu.  Autor oblikuje model po svojoj svesti, a model po sebi nameće svoju strukturu.
Kroz istoriju umetnosti i religije jevrejskog naroda tekstovi koji su često ilustrovani bili su uzeti iz Biblije, Hagade, Mišne.  Kako Hagada sadrži neoficijelne tekstove - knjiga za domaću upotrebu, njena popularnost kroz vekove bila je velika. Hagada se čita svake godine i podseća Jevreje na oslobodjenje iz ropstva. Pesah simbolizuje praznik slobode, beskvasnog hleba, seder, Roš Hašana prvi dan novog meseca – nova godina.  Jom Kipur – dan pokajanja, mirenja i praštanja, Praznik senica/ Sukot /slavi izlazak iz Egipta itd. Ta arhetipska i mitska prošlost Jevreja, prožeta doživljajima iz sopstvenog života, čini sadržaje kompozicija Mirjane Dragić Lehner.
        Otkud čipke u sklopu kompozicija? Na ovo pitanje Mirjana daje precizan odgovor: ”Tetka je volela da pravi čipke, pa sam na taj način želela da njene rukotvorine utkam kao porodično blago u kompozicije”.
U istoriji jevrejskog naroda i Talmudu pronašla je mnoge odgovore. U prazniku Hanuka je, recimo, otkrila svetlost i mudrost, u Šabatu ljubav. Iz Sarajevske hagade inspirisala se većinom scena. Sem toga u njenim crtežima su često prisutni objekti kao što je menora, koja širi svetlost i simboliše božansko prisustvo, kamen je simbol staništa predaka, Božja kuća, čvrstoća, odlučnost. Ali prisutni su i likovi sina, autoportret, Mojsije, trgovac, rabin, porodica, a zatim ulice u Sarajevu gde je provela jedan deo života, zatim prizori iz Arilja, pa Sinagoge i ulice Beograda. Dakle, čitav repertoar prizora stvarnih i nestvarnih. Kombinacije vertikalnog uspona i horizontalnog eshatološkog proročanstva koje spoznaje kraj sveta prožimaju se tokom stvaralačkog čina u delima Mirjane Dragić Lehner.
        Mirjana Dragić Lehner pripada malom krugu beogradskih slikara sa izrazitim crtačkim darom. Kroz realistički umetnički rostupak, izražava svoj poetski duh, čime predstavlja sopstveni odnos prema prošlosti, sadašnjosti i snovidjenju. Strukturalizam njenih crteža, pored forme i sadržaja, sadrži i dimenziju estetskog, koja je zasnovana na poetici doživljaja.

                                                                                                                                                             Mr. Vesna  Pavićević
                                                                                                                                                                Istoričar umetnosti
 

© 2010 Porodica Lehner