Korice za knjigu "Deca u logorima NDH" autorke Danice Kaće Čolović


VESTI

2020.

NAJAVA

Kratak intervju u kome ucestvuje i Mirjana Lehner, petak, 12. jun 2020. u 17:52h na RTS 2 emisija Da nam nije...

Da nam nije... (snimak)

2019.

23. jul Katalog Alfreda Lehnera

Katalog sa izložbe Filmski plakati Alfreda Lehnera, povodom sto godina od rođenja, otvorene 2013. u galeriji Kazamat u Osjeku.

Katalog sa izložbe "Filmski plakati Alfreda Lehnera" galerija Kazamat Osjek.

2018.

18. decembar IZ AKTIVNOSTI OSJEČKE UDRUGE STRIPOS

Poslednjih nekoliko godina, Udruga STRIPOS je uspela da izda nešto od našega Sebastijana Lechnera, jednog od pionira stripa na Ex-Yu prostoru. To je prva Sebastijanova monografija Život i djelo kao i stripove Džarto i Siegfried. Ovom prilikom upućujemo posebnu zahvalnost Striposu i Željku Gašiću za ova izdanja kao i za organizovanje ižložbe plakata Alfreda Lehner 2013. u Osjeku na sto godina od rođenja.

Monografija Sebastijana Lechnera Život i djelo

Strip Džarto

Strip Siegfried


3. novembar

SA OTVARANJA IZLOŽBE POVODOM 100 GODINA OD PROBOJA SOLUNSKOG FRONTA I ZAVRŠETKA VELIKOG RATA, CENTAR ZA KULTURU POŽAREVAC

Katalog sa izložbe "Njih ne smemo zaboraviti" Centar za kulturu Požarevac

9. juli

THE CHOSEN in our Museum 19/05/2018 In the scope of a great Serbian museums manifestation by the name MUSEUMS FOR 10, 2018, our Museum staged and on 14th of May opened a beautiful art exhibition of paintings and drawings by the painter Mrs. Mirjana Dragic Lehner from Belgrade... We chose to keep “The Chosen” until the end of September.

JHM “The Chosen …” 2018

24. januar Otvaranje izložbe u JO Novi Sad

Mirjana Lehner Dragić otvorila je samostalnu izložbu pod nazivom Njih ne smemo zaboraviti. Izložba traje do 26. januara.

Katalog sa izložbe "Njih ne smemo zaboraviti" JO Novi Sad

2017.

9. septembar Otvaranje izložbe u galeriji SKC Novi Beograd

Mirjana Lehner Dragić otvorila je samostalnu izložbu pod nazivom Njih ne smemo zaboraviti. Izložba traje do 18. septembra.

Katalog sa izložbe "Njih ne smemo zaboraviti"

2016.

13. maj Otvaranje izložbe u Kruševcu

Mirjana Lehner Dragić otvorila je samostalnu izložbu pod nazivom Majka, dete i žena - žena heroina, na Dan pobede nad fašizmom na Slobodištu u Kruševcu. Izložba traje do 18. maja.

Katalog sa izložbe u Kruševcu "Majka, dete i žena - žena heroina"


© 2020 Porodica Lehner